Instrukcje obsługi

 

Polska wersja Instrukcji Obsługi będzie dostarczana tylko i wyłącznie naszym klientom, którzy zakupili urządzenia w Tecsystem Polska Spółka z o.o.

 

W tym celu prosimy o podanie typu oraz numeru seryjnego urządzenia oraz wysłanie żądania przesłania Instrukcji Obsługi w j. polskim na adres iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeśli nasze urządzenia zostały dostarczone bezpośrednio przez dostawcę transformatora, wówczas spoczywa na nim obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w j. polskim.

  

UWAGA: Istnieje możliwość zakupienia instrukcji w języku polskim w cenie 599,00 zł netto/szt.

 

W tym celu napisz do nas mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie podaj typ, model, serię i numer seryjny urządzenia, a otrzymasz proformę i po jej opłaceniu zostanie odesłana, na wskazany adres e-mail, odpowiednia instrukcja do właściwego urządzenia.

 

PODSTAWY PRAWNE

 

1. Dostawca na terenie RP powinien zadbać o to, aby takie informacje jak właściwości towaru, warunki gwarancji i instrukcja obsługi (użytkowania) były dostarczone w języku polskim. Jeśli tego obowiązku nie dopełni, działa przeciwko art. 15 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999).

„Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania, podlega karze grzywny”

 

2. Wymóg wystawienia deklaracji Zgodności w j. polskim wynika wprost z zapisu z art. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).

„W przypadku gdy deklarację zgodności sporządzono w innym języku niż język polski, a z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub z odrębnych ustaw wynika obowiązek dołączenia jej do wyrobu, producent lub jego upoważniony przedstawiciel albo importer powinien deklarację tę przetłumaczyć na język polski, o ile wyrób jest przeznaczony do używania lub dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

3. Sprawy dotyczące Dokumentacji Techniczno-Ruchowej reguluje dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, a w prawie polskim rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r. w. m Paragraf 58 par. 2 rozporządzenia stanowi, że instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli nie ma jej w w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".

 

4. Pamiętać należy, że wszystkie materiały w j. polskim dotyczące urządzeń Tecsystem Srl. stanowią własność firmy Tecsystem Polska Spółka z o. o. i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631) a żadna część katalogów, kart katalogowych, instrukcji obsługi nie może być rozpowszechniana, kopiowana czy przerabiana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Tecsystem Polska Spółka z o.o.

Karty katalogowe

 

Zapraszamy do pobrania kart katalogowych naszych urządzeń. Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte pomogą Państwu szybko i bez problemów dobrać odpowiednie urządzenie oraz wyjaśnić wszelkie zagadnienia związane z ich mozliwościami i przeznaczeniem.

Prezentowane materiały tj. karty katalogowe, zdjęcia, instrukcje obsługi, schematy stanowią własność firmy Tecsystem Polska Spółka z o.o.; która posiada prawa do wersji polskiej. Karta katalogowa jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90; poz. 631). Żadna część karty katalogowej nie może być rozpowszechniana; kopiowana czy przerabiana w jakikolwiek sposób (elektroniczny; mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Tecsystem Polska Spółka z o.o.

 

 

Pełen katalog urządzeń Tecsystem Srl

 

KATALOG URZĄDZEŃ TECSYSTEM - 2019 - pobierz pełen katalog

 

Karty katalogowe urządzeń Tecsystem Srl

 

SERIA URZĄDZEŃ ETH

 

T1048 ETH - pobierz kartę katalogową

NT935 ETH - pobierz kartę katalogową

NT538 ETH - pobierz kartę katalogową

ETH MANAGER - pobierz kartę katalogową

CONV.ETH - pobierz kartę katalogową

 

SERIA URZĄDZEŃ WS LINE

 

T154 WS - pobierz kartę katalogową NOWOŚĆ !!

NT935 WS EVO - pobierz kartę katalogową NOWOŚĆ !!

NT538 WS EVO - pobierz kartę katalogową NOWOŚĆ !!

 

SYSTEM ŚWIATŁOWODOWY FO

 

FO 935 ETH - pobierz kartę katalogową NOWOŚĆ !!

 

POMIAR TEMPERATURY WILGOTNOSCI I ZAPYLENIA KOMÓR TRANSFORMATORA

 

NT311 + TPU - pobierz kartę katalogową NOWOŚĆ !!

 

ZABEZPIECZENIA TEMPERATURY TRANSFORMATORÓW SN SUCHYCH I ŻYWICZNYCH

 

T154 - pobierz kartę katalogową

NT935 AD - pobierz kartę katalogową

NT935 IR AD - pobierz kartę katalogową

T1048 - pobierz kartę katalogową

NT539 - pobierz kartę katalogową

NT511 AD - pobierz kartę katalogową

T119 - pobierz kartę katalogową

T119 DINpobierz kartę katalogową

T30 - pobierz kartę katalogową

 

ZABEZPIECZENIA TEMPERATURY MASZYN ELEKTRYCZNYCH

 

NT538 AD - pobierz kartę katalogową

T512 - pobierz kartę katalogową

MM453 AD - pobierz kartę katalogową

T412 - pobierz kartę katalogową

 

ZABEZPIECZENIA TEMPERATURY HERMETYCZNYCH TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH

 

NT133-3 - pobierz kartę katalogową

BB211 - TPL503 - pobierz kartę katalogową

 

AKCESORIA

 

PANELE STEROWANIA - pobierz kartę katalogową

SONDY PTSE PT100 - pobierz kartę katalogową

SONDY PTFE PT100 - pobierz kartę katalogową

SONDY PTSP PT100 - pobierz kartę katalogową

TERMOMETR REZYSTANCYJNY PTO - pobierz kartę katalogową

SONDA TCK - pobierz kartę katalogową

SONDY PTC - pobierz kartę katalogową

KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY DO SOND CTES - pobierz kartę katalogową

KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY DO SOND CTSE -  pobierz kartę katalogową

SKRZYNKI SCS-R 3/4 - pobierz kartę katalogową

SKRZYNKI SCS-R 6/8 - pobierz kartę katalogową

ZASILACZ PT73-220 - pobierz kartę katalogową

SYMULATOR PT100, PTC - pobierz kartę katalogową

AU24 - pobierz kartę katalogową

 

SYSTEMY INTELIGENTNEJ WENTYLACJI TRBH

 

SYSTEM TRBH pobierz kartę katalogową NOWOŚĆ !!

 

SYSTEMY WYMUSZONEJ WENTYLACJI

 

VRT200 - ED17 pobierz kartę katalogową

VRT600 ED18 - pobierz kartę katalogową

WENTYLATORY SERII TG - pobierz kartę katalogową

WENTYLATORY SERII TTG - pobierz kartę katalogową

BARRA 400-600-800 - pobierz kartę katalogową

BARRA PL 1200-1800-3600 - pobierz kartę katalogową

Quick start guides

 

Zapraszamy do pobrania szybkich, skróconych instrukcji obsługi, które załączane są standardowo do każdego urządzenia przy dostawie. Szczegółowe instrukcje obsługi znajdują się w zakładce Do pobrania / Instrukcje obsługi.

 

 

Quick start guides

 

URZĄDZENIA

 

T154  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT935 BASIC ED16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT935 AD ED16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT935 ETH ED16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT935-4 AD ED16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT538 BASIC ED16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT538 AD ED16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT538 ETH ED16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T1048 ED16 PT100-TCK BASIC  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T1048 ED16 PT100-TCK RS485  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T1048 ED16 PT100-TCK ETH  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T512  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

MM453  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T20  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T30  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T412  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T119  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

T119 DIN  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT935 IR BASIC ED 16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT935 IR AD ED 16  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT511  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

NT539  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

 

ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW WENTYLATOROWYCH

 

VRT200  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

VRT600  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

 

WENTYLATORY

 

TTG  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

TG  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

UNIWERSALNA SZYNA  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

TG1000  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

 

SKRZYNKI SCS

 

SCS Pt100  - pobierz skróconą instrukcję obsługi

 

Pliki do pobrania

 

Prezentowane materiały stanowią własność firmy Tecsystem Srl oraz wyłącznego dystrybutora firmy Tecsystem Polska Spółka z o.o. i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna część katalogów, kart katalogowych, instrukcji obsługi nie może być rozpowszechniana, kopiowana czy przerabiana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Tecsystem Polska Spółka z o.o.

Certyfikaty

 

Firma Tecsystem S.r.l. posiada certyfikat ISO 9001 oraz szereg innych certyfikatów i dopuszczeń. Poniżej znajdziecie Państwo certyfikaty urządzeń Tecsystem.

 

 

CERTYFIKATY

 

ISO 9001 - pobierz ceryfikat

DYREKTYWA REACH - pobierz ceryfikat

TROPIKALIZACJA - pobierz ceryfikat

RINA - pobierz ceryfikat

CERTYFIKAT UL należy przejść na stronę UL - kliknij link

Więcej artykułów…

  1. Deklaracje zgodności CE
  • 100% Gwarancjisatysfakcji
  • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
  • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
  • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24