Instrukcje obsługi

 

Polska wersja Instrukcji Obsługi będzie dostarczana tylko i wyłącznie naszym klientom, którzy zakupili urządzenia w Tecsystem Polska Spółka z o.o.

 

W tym celu prosimy o podanie typu oraz numeru seryjnego urządzenia oraz wysłanie żądania przesłania Instrukcji Obsługi w j. polskim na adres iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeśli nasze urządzenia zostały dostarczone bezpośrednio przez dostawcę transformatora, wówczas spoczywa na nim obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w j. polskim.

  

UWAGA: Istnieje możliwość zakupienia instrukcji w języku polskim w cenie 599,00 zł netto/szt.

 

W tym celu napisz do nas mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie podaj typ, model, serię i numer seryjny urządzenia, a otrzymasz proformę i po jej opłaceniu zostanie odesłana, na wskazany adres e-mail, odpowiednia instrukcja do właściwego urządzenia.

 

PODSTAWY PRAWNE

 

1. Dostawca na terenie RP powinien zadbać o to, aby takie informacje jak właściwości towaru, warunki gwarancji i instrukcja obsługi (użytkowania) były dostarczone w języku polskim. Jeśli tego obowiązku nie dopełni, działa przeciwko art. 15 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999).

„Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania, podlega karze grzywny”

 

2. Wymóg wystawienia deklaracji Zgodności w j. polskim wynika wprost z zapisu z art. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).

„W przypadku gdy deklarację zgodności sporządzono w innym języku niż język polski, a z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub z odrębnych ustaw wynika obowiązek dołączenia jej do wyrobu, producent lub jego upoważniony przedstawiciel albo importer powinien deklarację tę przetłumaczyć na język polski, o ile wyrób jest przeznaczony do używania lub dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

3. Sprawy dotyczące Dokumentacji Techniczno-Ruchowej reguluje dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, a w prawie polskim rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r. w. m Paragraf 58 par. 2 rozporządzenia stanowi, że instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli nie ma jej w w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".

 

4. Pamiętać należy, że wszystkie materiały w j. polskim dotyczące urządzeń Tecsystem Srl. stanowią własność firmy Tecsystem Polska Spółka z o. o. i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631) a żadna część katalogów, kart katalogowych, instrukcji obsługi nie może być rozpowszechniana, kopiowana czy przerabiana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Tecsystem Polska Spółka z o.o.

  • 100% Gwarancjisatysfakcji
  • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
  • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
  • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24