Instrukcje obsługi

 

Polska wersja Instrukcji Obsługi będzie dostarczana tylko i wyłącznie naszym klientom, którzy zakupili urządzenia w Tecsystem Polska Spółka z o.o.

 

W tym celu prosimy o podanie typu oraz numeru seryjnego urządzenia oraz wysłanie żądania przesłania Instrukcji Obsługi w j. polskim na adres iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeśli nasze urządzenia zostały dostarczone bezpośrednio przez dostawcę transformatora, wówczas spoczywa na nim obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w j. polskim.

  

UWAGA: Istnieje możliwość zakupienia instrukcji w języku polskim w cenie 599,00 zł netto/szt.

 

W tym celu napisz do nas mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie podaj typ, model, serię i numer seryjny urządzenia, a otrzymasz proformę i po jej opłaceniu zostanie odesłana, na wskazany adres e-mail, odpowiednia instrukcja do właściwego urządzenia.

 

PODSTAWY PRAWNE

 

1. Dostawca na terenie RP powinien zadbać o to, aby takie informacje jak właściwości towaru, warunki gwarancji i instrukcja obsługi (użytkowania) były dostarczone w języku polskim. Jeśli tego obowiązku nie dopełni, działa przeciwko art. 15 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999).

„Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania, podlega karze grzywny”

 

2. Wymóg wystawienia deklaracji Zgodności w j. polskim wynika wprost z zapisu z art. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).

„W przypadku gdy deklarację zgodności sporządzono w innym języku niż język polski, a z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub z odrębnych ustaw wynika obowiązek dołączenia jej do wyrobu, producent lub jego upoważniony przedstawiciel albo importer powinien deklarację tę przetłumaczyć na język polski, o ile wyrób jest przeznaczony do używania lub dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

3. Pamiętać należy, że wszystkie materiały w j. polskim dotyczące urządzeń Tecsystem Srl. stanowią własność firmy Tecsystem Polska Spółka z o. o. i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631) a żadna część katalogów, kart katalogowych, instrukcji obsługi nie może być rozpowszechniana, kopiowana czy przerabiana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Tecsystem Polska Spółka z o.o.

  • 100% Gwarancjisatysfakcji
  • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
  • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
  • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24