NT133-3

Producent Tecsystem s.r.l

NT 133-3 zapewnia precyzyjne monitorowanie temperatury transformatorów olejowych wysokiego i średniego napięcia.

Za pomocą jednego urządzenia można monitorować temperaturę oleju, uruchamiać system wentylacji oraz obliczać termiczne obrazowanie 3 uzwojeń za pomocą specjalnego algorytmu.

Urządzenie posiada 1 wejście dla podwójnego czujnika Pt100 dla rezerwowego sterowania i 3 uniwersalne wejścia dla przekładników prądowych (CT). Przekaźniki wyjść. są dostępne dla: ALARM, TRIP, systemu uruchamiania wentylacji FAN, sterowania POMPĄ cyrkulacji oleju i wskazania FAULT.

Urządzenie jest także wyposażone w wyjście Modbus RS485 dla zdalnego sterowania.

UNIWERSALNE ZASILANIE: z wejściem od 24 do 240 V AC DC

ZASILANIE

 • Wartości znamionowe: 24-240 V AC DC
 • V DC z odwracalną polaryzacją

KOMUNIKACJA

 • Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU

WEJŚCIA

 • 2 wejścia RTD Pt100 (IEC 751) 3-przewodowe
 • 3 wejścia CT1, CT2, CT3 od 0.8 do 5.2 A
 • Odłączalne zaciski tylne
 • Kanały wejściowe zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
 • Kompensacja długości kabli czujników do 500 m (1mm2)

WYJŚCIA

 • 1 przekaźnik ALARM dla temperatury oleju i uzwojenia
 • 1 przekaźnik TRIP dla temperatury oleju i uzwojenia
 • 1 przekaźnik dla FAN (wentylacji)
 • 1 przekaźnik dla PUMP (pomp)
 • 1 przekaźnik błędu czujnika lub nieprawidłowego funkcjonowania (FAULT)
 • Obciążalność styków wyjściowych: 5A - 250 V AC cosφ =1

TESTY I OSIĄGI

 • Konstrukcja zgodna z normami CE
 • Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi zgodnie z CEI-EN61000-4-4
 • Izolacja: powyżej 100 Mohm przy 500 V DC między uziemieniem a zaciskami
 • 2 KV RMS przy 50 / 60 Hz przez jedną minutę
 • Liniowość: ± 0,5% całego zakresu pomiarowego
 • Rozdzielczość: 1°C
 • Dokładność:
  • temperatura oleju: ± 1% całego zakresu pomiarowego ± 1 cyfra
  • temperatura uzwojenia: ± 1% całego zakresu pomiarowego ± 1 cyfra
 • Temperatura robocza otoczenia: od -40 °C do + 80°C
 • Wilgotność: 90% bez kondensacji
 • Samogasnąca obudowa NORYL 94V0
 • Obudowa przednia z poliwęglanu IP65
 • Pobór mocy: 7VA
 • Przechowywanie danych: minimum 10 lat
 • Cyfrowa liniowość sygnału czujnika
 • Obwód autodiagnostyki
 • Opcja: przystosowanie do warunków tropikalnych
 • Test odporności na wibracje IEC 68-2-6:
  • amplituda ± 1 mm od 2Hz do 13.2Hz
  • przyspieszenie ± 0,7G od 13,2Hz do 100Hz
 • Test odporności na wstrząsy sejsmiczne zgodnie z IEEE 344-1.987

WYŚWIETLANIE I ZARZĄDZANIE DANYMI

 • 2 wyświetlacze o wysokości 13 mm, 3 cyfry do wyświetlania temperatury i komunikatów
 • 1 dioda LED do wskazania ALARM w przypadku zbyt wysokiej temperatury
 • 1 dioda LED do wskazania TRIP – wyłączenia samoczynnego w przypadku zbyt wysokiej temperatury
 • 1 dioda LED dla FAULT do wskazania FAULT
 • 1 dioda dla FAN do wskazania wymuszonej wentylacji
 • 1 dioda LED dla PUMP do wskazania pomp recyrkulacji oleju
 • 1 dioda LED dla RS do wskazania komunikacji RS485 Modbus RTU w toku
 • Zakres monitorowania temperatury:
  • od -40°C do +200°C dla temperatury oleju
  • od -40°C do +200°C dla uzwojenia
 • 2 wartości progowe kanału oleju
 • 2 wartości progowe kanału uzwojenia
 • 4 wartości progowe ON-OFF sterowania FAN
 • Diagnostyka czujników (Flt)
 • Sygnalizacja błędnego programowania
 • Możliwość ustawienia automatycznego i ręcznego skanowania kanałów
 • Zapis maks. temperatury, zapis alarmu i błędu czujnika
 • Przycisk Reset alarmu na panelu przednim

WYMIARY
144 x 72 mm DIN43700 głębokość 130 mm (łącznie z zaciskami)
Wycięcie w panelu 139 x67 mm

 

NT133-3 połączenia

 

Kliknij tutaj aby pobrać ulotkę NT133-3.

 • 100% Gwarancjisatysfakcji
 • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
 • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
 • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24