NOWATORSKI SYSTEM WENTYLACJI TRBH

Nowatorski SYSTEM TRBH zainstalowany na transformatorze żywicznym pozwala na regulację termiczną poszczególnej fazy transformatora U-V-W. Aktywacja systemu wentylacji oraz regulacja przepływu powietrza z wentylatorów zainstalowanych na transformatorze odbywa się poprzez termometryczną jednostkę sterującą

Jakie zalety wprowadzi system TRBH ?

Regulacja przepływu powietrza w odniesieniu do temperatury mierzonej na każdej fazie U-V-W będzie polegała na:

  • ograniczanie szoku termicznego i mechanicznego
  • redukcję naprężeń w systemie wentylacyjnym
  • zmniejszenie zużycia systemu wentylacji
  • redukcję średniego hałasu emitowanego przez wentylatory

Jak działa system TRBH ?

Włączenie i wyłączenie systemu wentylacji można zaprogramować na jednostce sterującej i przewiduje włączenie przy 10° C poniżej progu włączenia FAN1 ON (zaprogramowanych kanałów CH1-CH2-CH3): ON prędkość S1 i OFF prędkość S0, maksymalna prędkość S10 będzie uzyskana gdy próg włączenia zostanie osiągnięty tj. FAN 1 ON.Np. próg programowania FAN1 ON 70°C

  • Aktywacja systemu wentylacji TRBH przy 61°C, prędkość (obr./min.) wentylatora S1
  • Wyłączenie systemu wentylacji TRBH przy 60°C, prędkość (obr./min.) wentylatora S0

Regulacja prędkości (obr / min.) wentylatorów podzielona jest na 10 stopni w zależności od temperatury mierzonej na kanale CHF i wartości FAN 1 ON.

Na przykład. zaprogramowanie progu FAN1 ON 70 ° C, prędkość wentylatora będzie stopniowo wzrastać w zależności od temperatury mierzonej na poszczególnych kanałach, patrz przykładowa tabela prędkości CH1 dla wentylatorów TG180BH, TG360BH, TG500BH w biuletynie technicznym.

 

Zapraszamy również na krótki film demostracyjny nowatorskiego systemu TRBH link poniżej:

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQQL7HXevSo

  

Kliknij tutaj aby pobrać biuetyn informacyjny Nowatorskiego systemu TRBH.

  • 100% Gwarancjisatysfakcji
  • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
  • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
  • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24