NT210K

Producent Tecsystem s.r.l

Nowy system NT210K+TPL503 to rozwinięcie modelu TPL 165+NT959. Stanowi on ochronę dla transformatorów olejowych hermetycznych. Sukces pierwszego modelu stał się bodźcem do opracowania nowej wersji, która jeszcze bardziej dostosowuje się do wymagań rynku.

Klasyczne elektromechaniczne przyrządy sterujące zastąpiono elektronicznym czujnikiem TPL503, instalowanym bezpośrednio na transformatorze, który monitoruje TEMPERATURĘ oleju, CIŚNIENIE i POZIOM OLEJU w kadzi.

Nowy system TPL503 + NT210 K jest innowacyjnym systemem ochrony transformatorów hermetycznych olejowych. Dzięki zastosowaniu tego systemu transformator zawsze będzie monitorowany i nie pozostanie bez nadzoru urządzenia rejestrującego jego pracę. Rozwiązanie jest innowacyjne, łatwe w montażu a co najważniejsze pozwala na łatwy odczyt danych i kontrolę pracy transformatora.

Klasyczne elektryczne urządzenia sterujące są zastąpiione elektronicznym czujnikiem TPL503, zainstalowanym bezpośrednio na transformatorze co pozwala na monitorowanie temperatury oleju jego cisnienie oraz poziom w kadzi.

Innowacyjny czujnik TPL503 jest podłączony do urządzenia przez zintegrowany kołnierz (patrz zdjęcie produktu). Dane z czujnika są przekazywane za pośrednictwem połączenia szeregowego RS-485 do urządzenia NT210 K, które może zostać bezpośrednio zainstalowane w panelu sterującym. Pozwala to na zdalną kontrolę wszystkich parametrów takich jak temperatura czy też przekraczanie okreslonych, zadanych progów temperatury (ALARM lub TRIP), praca wentylatorów bądź praca pompy jeżeli występuje w transformatorze.

Przezroczysty korpus czujnika pozwala zobaczyć przez operatora, ze wszystkich stron (360 °) obecny poziom oleju, którym wypełniona jest kadź i wizualnie ocenić jego stan. Niezawodność systemu jest zapewniona przez kompletny układ automatycznej autodiagnostyki systemu co pozwala na zarządzanie i zgłaszanie wszelkich anomalii czujników i jednostki sterującej.

 

Kabel POWERLINK TPL503 może występować w 3 wersjach długości:

 • 5 m (kod produktu 1CA0001)
 • 15 m (kod produktu 1CA0015)
 • 30 m (kod produktu 1CA0014)

 

UNIWERSALNE ZASILANIE: z wejściem od 24 do 240 V AC DC

ZASILANIE

 • Wartości znamionowe: 24-240 V AC DC
 • V DC z odwracalną polaryzacją

WEJŚCIA

 • Cyfrowe wejście dla podłączenia czujnika TPL210K

WYJŚCIA

 • 2 przekaźniki alarmu (AL1-AL2)
 • 1 przekaźnik do zarządzania wentylacją (FAN)
 • 1 przekaźnik błędu czujnika lub nieprawidłowego funkcjonowania (FAULT)
 • Obciążalność styków wyjściowych: 5A - 250 V AC cosφ =1
 • Wyjście power-link (9 V DC 100 mA maks.) dla zasilania czujnika TPL210

TESTY I OSIĄGI

 • Konstrukcja zgodna z normami CE
 • Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi zgodnie z
 • CEI-EN61000-4-4
 • Wytrzymałość dielektryczna: 2500 V AC przez 1 minutę pomiędzy przekaźnikami a zasilaniem, przekaźnikami a power-link, przekaźnikami a wejściem RS485, power-link a zasilaniem, wejściem RS485 a zasilaniem
 • Temperatura robocza: od -40 °C do +60°C
 • Wilgotność: 90% bez kondensacji
 • Samogasnąca obudowa NORYL 94V0
 • Obudowa przednia z poliwęglanu IP65
 • Pobór mocy: 4VA
 • Przechowywanie danych: minimum 10 lat
 • Opcja: przystosowanie do warunków tropikalnych
 • Test odporności na wibracje IEC 68-2-6:
  • amplituda ± 1 mm od 2Hz do 13.2Hz
  • przyspieszenie ± 0,7G od 13,2Hz do 100Hz
 • Test odporności na wstrząsy sejsmiczne zgodnie z IEEE 344-1.987

WYŚWIETLANIE I ZARZĄDZANIE DANYMI

 • 1 wyświetlacz o wysokości 13 mm, 3 cyfry do wyświetlania temperatury i komunikatów
 • 3 diody LED do wskazania: temperatury oleju (ºC), ciśnienia (mBar) i poziomu (cm)
 • 6 diód LED do wskazania stanu alarmów T-P-L
 • 1 dioda LED do wskazania prawidłowego podłączenia RS485
 • Zakres monitorowania temperatury: od 0°C do 200°C
 • Zakres monitorowania ciśnienia oleju: od 0 do 500 mBar
 • Kontrola niskiego poziomu oleju (wartość progowa 0)
 • Programowalne monitorowanie poziomu oleju (od 1 do 20)
 • 2 wartości progowe alarmu (AL1/AL2) dla temperatury i ciśnienia
 • 1 wartość progowa dla szybkiego wzrostu ciśnienia (FPS)
 • 2 wartości progowe sterowania wentylatorami (ON-OFF) zależne od temperatury oleju
 • Diagnostyka czujnika TPL210
 • Sygnalizacja błędnego programowania
 • Tryb wyświetlania danych: do wyboru automatyczny, ręczne skanowanie i zapis
 • Zapis maksymalnej temperatury i ciśnienia dokonywany od momentu ostatniego zresetowania
 • Przycisk Reset alarmu na panelu przednim

WYMIARY

 • 100 x100 mm DIN43700 głębokość 130 mm (łącznie z zaciskami)
 • Wycięcie w panelu 92 x 92 mm

 

pop up tpl503 pl

 

Kliknij tutaj aby pobrać ulotkę NT210K + TPL503.

 • 100% Gwarancjisatysfakcji
 • Darmowe doradztwopomoc i konsultacje
 • Możliwość negocjacji cenyZachęcamy do kontaktu
 • Zadzwoń do nas+48 67 348 24 24